Tag Archives: soi cầu soi cau

SOI CẦU LÔ HÌNH VUÔNG – MỌI NGƯỜI ĐÃ BIẾT???

Theo phương pháp soi cầu này, chúng ta có thể tham khảo cách ghép số cuối của giải 3-1, số cuối của giải 3-4 và số đầu của giải 3-2, số đầu của giải 3-5. Phương pháp này thường sẽ không thể áp dụng cho những trường hợp số kép (số của vị trí ghép ….