Cách đánh 3 càng xổ số tại nhà cái LOTOBET

3 càng xổ số lotobet

Cách đánh 3 càng xổ số  như thế nào ? 3 càng đề –  3 càng lô cách cược ở LOTOBET

3 càng xổ số  đây là loại chơi xổ số phổ biến truyền thống của Việt Nam  của 3 miền Bắc – Trung – Nam . Kết quả trúng phải là 3 số cuối cùng của giải mà bạn đã đặc cược ví dụ bạn đặc 3 càng lô thì trong 23 giải: bạn cược 827 ví dụ ra kết quả 49827 thì bạn sẽ là người thắng giải 3 càng lô , tương tự 3 càng đề cũng như vậy .

3 càng xổ số lotobet

 • Cách Chơi 3D – Đầu: Người chơi đặt cược 3 con số vị trí hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị
  ● 3D Ghép số – Cược Đầu: Đánh 3 chữ số của giải Bảy (Tương đương lô 2) cách bắt kép lotobet
  Ví dụ: Đặt cược cách chơi 3D Ghép số – Cược Đầu: Đặt cược hàng trăm [4], hàng chục [5] hàng đơn vị [6,7], gồm 2 đơn cược, kết quả giải Bảy mở số [456] thì trúng thưởng.
  Ví dụ: Đặt cược cách chơi 3D Ghép số – Cược Đầu: Đặt cược hàng trăm [5], hàng chục [6] hàng đơn vị [4], gồm 1 đơn cược, kết quả giải Bảy mở số [456], vị trí không trùng với số mở thưởng thì không trúng thưởng.
  ● 3D Nhập số – Cược Đầu: Dùng tay nhập 3 chữ số của giải Bảy (Tương đương lô 2)
  Ví dụ: Đặt cược cách chơi 3D Nhập số– Cược Đầu: Đặt cược số 451, 452 gồm 2 đơn cược, nếu kết quả giải Bảy mở số [456], vị trí không trùng với số mở thưởng nên không trúng thưởng.
 • Cách Chơi 3D – Đuôi: Người chơi đặt cược 3 con số vị trí hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị
  ● 3D Ghép số – Cược Đuôi: Đánh 3 chữ số của giải Đặc Biệt (Tương đương lô 18)
  Ví dụ: Đặt cược cách chơi 3D Ghép số – Cược Đuôi: Đặt cược hàng trăm [4], hàng chục [7] hàng đơn vị [8,9], gồm 2 đơn cược, kết quả giải ĐB mở số [123478] thì trúng thưởng.
  Ví dụ: Đặt cược cách chơi 3D Ghép số – Cược Đuôi: Đặt cược hàng trăm [7], hàng chục [4] hàng đơn vị [8,9], gồm 2 đơn cược, kết quả giải ĐB mở số [123478], vị trí không trùng với số mở thưởng nên không trúng thưởng.
  ● 3D Nhập số – Cược Đuôi: Dùng tay nhập 3 chữ số của giải Đặc Biệt (Tương đương lô 18)
  Ví dụ: Đặt cược cách chơi 3D Nhập số – Cược Đuôi: Đặt cược số 123, 456, gồm 2 đơn cược, nếu kết quả giải ĐB mở số [123478] thì không trúng thưởng.
 • Cách Chơi 3D – Đầu Đuôi: Người chơi đặt cược 3 con số vị trí hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Cách chơi Đầu Đuôi tiền cược X2
  ● 3D Ghép số – Đầu Đuôi: Đánh 3 chữ số của giải Bảy & giải Đặc Biệt
  Ví dụ: 3D Ghép số – Đầu Đuôi: Đặt cược hàng trăm [4], hàng chục [5,7] hàng đơn vị [6,8], gồm 4 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 4 X 2 (Lô) = 80, kết quả giải Bảy mở số [456], kết quả giải ĐB mở số [123478], vị trí con số đặt cược trùng với kết quả mở thưởng giải Bảy & ĐB, như vậy hội viên trúng cả 2 lô Đầu và Đuôi.
  Ví dụ: 3D Ghép số – Đầu Đuôi: Đặt cược hàng trăm [1,2], hàng chục [7] hàng đơn vị [8], gồm 2 đơn cược, tổng số tiền đặt cược: 10 X 2 X 2 (Lô) = 40, kết quả giải Bảy (Lô 2) mở số [456] ~ giải Đặt Biệt (Lô 18) mở số [123478], kết quả mở thưởng không trùng với số đặt cược thì không trúng thưởng.
  ● 3D Nhập số – Đầu Đuôi: Dùng tay nhập 3 chữ số của giải Bảy & giải Đặc Biệt
  Ví dụ: 3D Nhập số – Đầu Đuôi: Đặt cược số 784, 564, gồm 2 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 2 X 2 (Lô) = 40, kết quả giải Bảy mở số [456], kết quả giải ĐB mở số [123478] thì không trúng thưởng.
 • Cách Chơi 3D – Giải Nhất : Người chơi đặt cược 3 con số vị trí hàng trăm, hàng chục và hàng đơn Vị Cách chơi 3D Giải nhất, tiền cược X1
  ● 3D Ghép số – Cược Giải Nhất : Đánh 3 chữ số cuối của giải Nhất (Tương đương lô 17)
  Ví dụ: Đặt cược cách chơi 3D Ghép số – Cược Giải Nhất : Đặt cược hàng trăm [ 0 ] hàng chục [ 1 ] hàng đơn vị [ 2 ], gồm 1 đơn cược, kết quả giải Giải Nhất mở số [23012] thì trúng thưởng.
  Ví dụ: Đặt cược cách chơi 3D Ghép số –Cược Giải Nhất : Đặt cược hàng trăm [ 0 ] hàng chục [ 2 ] hàng đơn vị [ 1 ], gồm 1 đơn cược, kết quả giải Giải Nhất mở số [24052], vị trí hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị không trùng với số mở
  ● 3D Nhập số – Cược Giải Nhất : Dùng tay nhập 3 chữ số của Giải Nhất (Tương đương lô 17)
  Ví dụ: Đặt cược cách chơi 3D Nhập số – Cược Giải Nhất : Đặt cược số 015, gồm 1 đơn cược, kết quả giải Giải Nhất mở số [35015] thì trúng thưởng
  Ví dụ: Đặt cược cách chơi 3D Nhập số – Cược Giải Nhất : Đặt cược số 045, gồm 1 đơn cược, kết quả giải Giải Nhất mở số [35412] thì không trúng thưởng
 • Cách Chơi 3D – Bao Lô: Người chơi đặt cược 3 con số vị trí hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Cách chơi Bao lô tiền cược X17
  ● 3D Ghép số – Bao Lô: Đánh 3 chữ số cuối trong 17 lô mở thưởng, nếu số đó về N lần thì tính kết quả X lần
  Ví dụ: Đặt cược cách chơi 3D Ghép số – Bao Lô: Đặt cược hàng trăm [9], hàng chục [0] hàng đơn vị [1], gồm 1 đơn cược, tổng số tiền đặt cược: 10 X 17 (Lô) = 170, kết quả giải Bốn (Lô 10) mở số [78901], như vậy hội viên trúng thưởng giải Bốn, tổng cộng trúng thưởng 1 lô.
  Ví dụ: Đặt cược cách chơi 3D Ghép số – Bao Lô: Đặt cược hàng trăm [9,8], hàng chục [9] hàng đơn vị [4], gồm 2 đơn cược, tổng số tiền đặt cược: 10 X 2 X 17 (Lô) = 340, kết quả trong 17 lô mở thưởng không trùng với số đặt cược thì không trúng thưởng.
  ● 3D Nhập số – Bao Lô: Dùng tay nhập 3 chữ số cuối trong 17 lô mở thưởng, nếu số đó về N lần thì tính kết quả X lần
  Ví dụ: 3D Nhập số – Bao Lô: Đặt cược số 210, 456 và 654, gồm 3 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 3 X 17 (Lô) = 510, kết quả giải Nhì (Lô 16) mở số [43210], trùng với số đặt cược, trúng thưởng 1 lô.
 • Cách Chơi 3D – 7 Lô: Người chơi đặt cược 3 con số vị trí hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Cách chơi 7 lô tiền cược X7
  Vị trí kết quả trúng thưởng của cách chơi 3D – 7 Lô, từ giải Bảy (Lô 2) ~ giải Bốn (Lô 7) và giải Đặc Biệt (Lô 18), theo hình minh họa ở dưới (Khu vực màu cam là trúng thưởng):

  Giải Lô trúng thưởng Kết quả mở thưởng
  Giải Tám 1 12
  Giải Bảy 2 456
  Giải Sáu 3 1234
  4 5678
  5 7856
  Giải Năm 6 3456

  Giải Bốn

  7 12345
  8 66800
  9 23456
  10 78901
  11 12345
  12 34512
  13 00244
  Giải Ba 14 10234
  15 55555
  Giải Nhì 16 43210
  Giải Nhất 17 78902
  Giải Đặc Biệt 18 123478

  ● 3D 3 càng xổ số Ghép số – 7 Lô: Đánh 3 chữ số trong 7 lô mở thưởng, nếu số đó về N lần thì tính kết quả X lần LOTOBET11
  Ví dụ 3D Ghép số – 7 Lô: Đặt cược hàng trăm [4], hàng chục [5] hàng đơn vị [6], gồm 1 đơn cược, tổng số tiền đặt cược: 10 X 7 (Lô) = 70, kết quả giải Bảy (Lô 2) mở số [456], kết quả giải Năm (Lô 6) mở số [3456], như vậy hội viên trúng thưởng giải Bảy, giải Năm, tổng cộng trúng thưởng 2 lô.
  Ví dụ 3D Ghép số – 7 Lô: Đặt cược hàng trăm [9], hàng chục [0] hàng đơn vị [1], gồm 1 đơn cược, tổng số tiền đặt cược: 10 X 7 (Lô) = 70, kết quả mở thưởng giải Bảy (Lô 2) ~ giải Bốn (Lô 7) và giải Đặc Biệt (Lô 18), không trùng với số đặt cược thì không trúng thưởng.
  ● 3D 3 càng xổ số Nhập số – 7 Lô: Đánh 3 chữ số trong 7 lô mở thưởng, nếu số đó về N lần thì tính kết quả x lần
  Ví dụ: 3D Nhập số – 7 Lô: Đặt cược số 856, gồm 1 đơn cược, đặt cược 10, tổng số tiền đặt cược: 10 X 7 (Lô) = 70, kết quả giải Sáu (Lô 5) mở số [7856], trùng với số đặt cược, trúng thưởng 1 lô.

 • 3D – ĐB(Đầu): Tại vị trí hàng trăm, hàng chục hoặc hàng đơn vị, chọn đặt cược 1 hoặc nhiều chữ số
  ● 3D Đơn thức – ĐB(Đầu): Tại hàng [trăm], [chục], [đơn vị] chọn từ 0 ~ 9 ra bất kỳ từ 1 hoặc nhiều hơn 1 con số. Nếu kết quả mở thưởng trùng khớp với vị trí con số đặt cược thì xem như trúng thưởng, ngoài ra những tình huống khác đều không trúng thưởng.
  Ví dụ 3D Đơn thức – ĐB(Đầu): Đặt cược hàng trăm [4], kết quả giải Bảy (Lô 2) mở số [456], kết quả trùng với số đặt cược thì trúng thưởng.
  Ví dụ 3D Đơn thức – ĐB(Đầu): Đặt cược hàng trăm [4], hàng chục [1,2] hàng đơn vị [2,6], gồm 5 đơn cược, kết quả giải Bảy (Lô 2) mở số [456], kết quả hàng trăm, đơn vị trùng với số đặt cược thì trúng thưởng.
  Ví dụ 3D Đơn thức – ĐB(Đầu): Đặt cược hàng chục [1,2], hàng đơn vị [2,] gồm 3 đơn cược, kết quả giải Bảy (Lô 2) mở số [456], kết quả vị trí hàng chục, đơn vị không trùng với số đặt cược thì không trúng thưởng.
 • 3D Kèo đôi – Đầu: Tại vị trí hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị, chọn đặt cược [Tài Xỉu Chẳn Lẻ] ● 3D Kèo đôi – Đầu: Chỉ tính giải Bảy (Lô 2) . Tài: 5~9; Xỉu: 0~4; Chẳn: 0,2,4,6,8; Lẻ: 1,3,5,7,9
  Ví dụ 3D Kèo đôi – Đầu: Đặt cược hàng trăm [Xỉu], hàng chục [Xỉu], gồm 2 đơn cược, kết quả giải Bảy (Lô 2) mở số [456], kết quả vị trí hàng trăm trùng với số đặt cược thì trúng thưởng.
  Ví dụ 3D Kèo đôi – Đầu: Đặt cược hàng đơn vị [Lẻ], gồm 1 đơn cược, kết quả giải Bảy (Lô 2) mở số [456], kết quả vị trí hàng đơn vị không trùng với số đặt cược thì không trúng thưởng.

3 càng xổ số lotobet

Tại nhà cái lotobet có các cách cược khác nhau và trò chơi khác nhau bạn có thể tìm hiểu thêm tại trang web  không chỉ mỗi  cách đánh 3 càng xổ số .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *